Om buffeln känner sig hotad kan den bli mycket aggressiv.